Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanoviště č.4 - Elektrárna

Elektrárna na říční kilometráží 911.722 km v bezprostřední blízkosti stávajícího jezu a zdymadla Velký Osek na levém břehu Labe v katastrálním území obce Pňov-Předhradí. Nadmořská výška činí 188,59 m nad mořem. Byla vystavěna v letech 2011-2012. Má spád 1,9 m. Průtok činí 51 metrů krychlových za sekundu. Celkový instalovaný výkon tří Kaplanových turbín je 900 kW. Předpokládaná průměrná roční výroba je 4000 MwH. V rámci výstavby tohoto vodního díla byl také vybudován nový rybí přechod, který umožní migraci vodních živočichů okolo strojovny této malé vodní elektrárny. Je to jediná elektrárna této velikosti v České republice, která je postavena na spádu nižším než 2 m.

 

Zdymadlo Velký Osek

Podle projektu zpracovaného v roce 1938 Ředitelstvím vodních cest v Praze byla stavba zdymadla zahájena v srpnu 1940. V době německé okupace byly stavby na středním Labi postupně omezovány a od roku 1942 převážně zastaveny. Prováděna byla pouze nouzová kyneta z Mělníka do Kolína v zájmu zahájení vodní dopravy s omezeným ponorem. Při nedokončeném zdymadle ve Velkém Oseku se zkušební plavba parníkem do Kolína uskutečnila v září 1943 a nákladní doprava v roce 1944. Stavební práce na zdymadle byly obnoveny v poválečných letech, dokončeny byly v roce 1952 dostavbou jezu a plavební komory. Pro malý spád hladin 1,90 m se stavba vodní elektrárny neuskutečnila.

Udržováním vzduté hladiny v jezové zdrži na kótě 189,00 m n. m. vodní dílo zajišťuje potřebné hloubky a vyhovující podmínky pro plavbu stanovené plavební vyhláškou, odběry povrchové vody v rozsahu příslušných povolení a využití jezové zdrže pro vodní sporty a rekreace.

Jezová zdrž má tři jezová pole světlosti 19,0 m hrazené zdvižnými stavidly typu Stoney s nasazenými úhlovými klapkami. Při úrovni hladiny 189 m n. m. stavidlo hradí výšku 2,84 m a klapka 1,1 m. Hradící tělesa jsou uložena na kolových podvozcích a spolu s klapkou zavěšena na Gallových řetězech.  Pohybovací mechanismy jsou umístěny v pilířových nástavcích. Elektrický pohon pro každé jezové pole je instalován v pravém pilíři. Synchronizaci obou pohybovacích mechanismů zajišťuje transmise uložená v obslužné lávce. Doba zdvihu hradícího uzávěru o 1 m je 10 minut. Tato doba je stejná i při sklápění klapky. Jezové pilíře jsou 3,6 m široké a 20 m dlouhé. Na nich je uložena ocelová obslužná lávka široká 1,8 m, procházející všemi strojovnami v pilířových nástavcích. K utlumení vody přepadající přes jez přispívá zpevněný vývar délky 17,10 m se stupňovým prahem a hloubkou 1,0 m. Za vývarem se nachází těžký kamenný závoz. Mezi jezem a plavební komorou je umístěn rybí přechod šířky 1,2 m. K provizornímu zahrazení v horní vodě slouží hradlové hrazení tvořené dvěma slupicemi, ocelovou lávkou a ocelovými plechovými hradly průřezu 8,5 x 12 cm. Jednolodní plavební komora o rozměrech 85 x 12 m a hloubce vody nad záporníkem 2,85 m je umístěna v sousedství pravého jezového pole. Celou svou délkou je vysunuta do dolní vody. V horním ohlaví  jsou umístěna poklopová vrata dle návrhu prof. Čábelky, poprvé použitá v tehdejším Československu. Umožňují přímé plnění plavební komory. Na dolním ohlaví jsou instalována vzpěrná vrata s krátkými obtoky, hrazenými stavítky. K ovládání vrat i stavítek slouží hydraulické servopohony s průměrem pístu 200 mm.

Hydrologické poměry: ……….

Pro zdymadlo Velký Osek platí stupeň povodňové aktivity a zákaz plavby podle stavu na vodočtu v Přelouči.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář