Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanoviště č.6 - Fauna

Ptáci

Vzrostlé stromy, rostliny, bezpočet druhů hmyzu, měkkýšů a obojživelníků v lužním lese vytváří dostatek potravy a velmi dobré podmínky pro hnízdění ptáků. V Pňovském luhu je možné zahlédnout prakticky většinu druhů lesních ptáků, s výjimkou těch, kteří preferují výhradně jehličnaté lesy.

V obtížně přístupných částech lesa jsou staré a odumřelé stromy, ve kterých se tvoří dutiny. Tyto stromy se nazývají doupné a jsou ideálním prostředím pro výskyt mnohých zástupců živočišné říše, především ptactva. Mezi ptačí obyvatele dutin patří například: puštík obecný (Strix aluco), holub doupňák (Columba oenas), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), strakapoud malý (Dendrocopos minor), žluna šedá (Picus canus), žluna zelená (Picus viridis), krutihlav obecný (Jynx torquilla), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), lejsek černohlavý (Ficedula hypoleuca), sýkora koňadra (Parus major), sýkora modřinka (Parus caeruleus), sýkora babka (Parus palustris) nebo brhlík lesní (Sitta europia). Ve zbytcích starých labských ramen, tůních a mokřadech s porostem rákosin je možné pozorovat pěnici vlašskou (Sylvia risoria), cvrčilku slavíkovou (Locustella luscinioides), rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus), sýkořici vousatou (Panurus biarmicus), ledňáčka říčního (Alcedo athis), lysku černou (Fulica atra), Slípku zelenonohou (Gallinula chloropus), motáka pochopa(Circus aeruginosus), volavku popelavou (Ardea cinerea) nebo čápa černého (Ciconia nigra).

Na loukách, okrajích lesa a zahrad se setkáváme se žluvou hajní (Oriolus obolus), linduškou luční (Anthus pratensis), konipasem bílým (Motacilla alba), ťuhýkem obecným (Lanius collurio), či ťuhýkem šedým (Lanius excubitor).

Na řece můžeme zahlédnout lovit kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) a v zimě severského hosta morčáka velkého (Mergus merganser).

Savci

Z asi 50 druhů savců, žijících v lužním lese, jsou nejpočetnějšími zástupci hlodavci, zejména myšice lesní, myšice křovinná a norník rudý. Jejich hlavní potravou jsou semena dřevin, ze kterých si tvoří i zásoby na zimu. Na okraji lesa můžeme potkat veverku obecnou. Náš největší hlodavec bobr evropský dosud do Polabí nedoputoval, ale občas je zaměňován za jihoamerického příbuzného, nutrii říční. Ze šelem je nejznámějším domácím druhem liška obecná a v posledních desetiletích se rozšířily nepůvodní druhy působící velké škody na domácí fauně: norek evropský a psík mývalovitý. Ze sudokopytníků je lužní les optimálním prostředním pro prase divoké a poskytuje úkryt srnci obecnému. V 90. letech minulého století se krátce objevil ve zdejších lesích los evropský, migrující z Polska.

Pověst O šotkovi

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář